Framstegsdagen 2024

En inspirationsdag för dig som jobbar med regional utveckling. Årets tema är "Platsens betydelse" och dagen bjuder på kunskap och perspektiv om platsers identitet och utveckling – och människornas betydelse för platser. Ta chansen att träffa andra som jobbar med regionala utvecklingsfrågor och ta del av de framsteg som sker i länet. I år ses vi på Kulturhuset i Bollnäs.

Datum: 12 september 2024

Tid: 9.00–16.30

Plats: Kulturhuset i Bollnäs, Collingatan 12

Program

9.00 Förmiddagsfika
Kaffe/te och smörgås


9.30 Platsens betydelse - Gävleborgs DNA
Ingela Broström, Länsmuseet Gävleborg      


9.50  Inledning
Patrik Stenvard, regionråd och Katrien Vanhaverbeke, regional utvecklingsdirektör


10.20 Paus


10.40    Attraktiva platser – var vill vi egentligen bo?  
 Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi Handelshögskolan i Jönköping  


11.35 Reflektioner och eftersnack

  • Abdullahi Cadaani (S), kommunalråd Bollnäs kommun
  • Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef RF Sisu Gävleborg
  • Veronica Magnusson, vice president of Alleima Competence Center
  • Håkan Karlsson, filmklippare och postproducent People in the park AB  

12.00 Lunch


13.00 Valbara pass med perspektiv på platsens betydelse 

Vilken roll har människorna för platsens utveckling? Hur kan civilsamhälle, näringsliv och det offentliga samspela för att tillsammans skapa attraktiva platser? Varje plats är unik och behöver utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, men finns det framgångsfaktorer att inspireras av?

I detta pass fördjupar vi oss i kraften i landsbygder när människor tillsammans krokar arm för att utveckla platser i hela Gävleborg. Föreningen Hela Sverige ska leva X-ing samlar utvecklingskraften i 218 lokala utvecklingsgrupper. Vi får ta del av goda exempel och samtala om människornas betydelse för platsen.

Medverkande: Jenny Breslin och Olle Persson (Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg), Bitti Alvin Lehmann (landsbygdsstrateg, Söderhamns kommun), Hannes Schmidt (föreståndare Hälsingegården Bortom Åa samt Fågelsjö Hembygdsförening), Kalle Sundgren (Forsbackabygden) samt Green team Järvsö.
Moderator: Henrik Harrysson (verksamhetsutvecklare, Region Gävleborg)  

Hur skapas rum för livet i och mellan husen? Hur bidrar gestaltning till attraktiva stadskärnor? Vilken roll har stadsmiljöer för hållbarhet och attraktionskraft?

I detta pass utforskar vi arbetet med stadsutveckling genom två goda exempel och samtal. Hudiksvalls kommun är nominerade till Årets stadskärna 2024 och har genom samarbete mellan privata och offentliga aktörer arbetat med den fysiska miljön för att göra den mer attraktiv och skapa mötesplatser. Gävle kommun arbetar aktivt med gestaltning i stadsutvecklingen och vi får ta del av nedslag i pågående projekt som bidrar till en levande stad.

Medverkande: Brita Bugge (stadsarkitekt, Gävle kommun), Stefan Barenfeld (stads- och landsbygdsstrateg, Hudiksvalls kommun), Stephan Barthel (professor Miljövetenskap, Högskolan i Gävle)
Moderator: Olof Linde (strateg, Region Gävleborg)

Vad gör en plats attraktiv för investeringar? Hur kan vi berätta om våra platser i Gävleborg för omvärlden? Under våren 2024 har samtliga kommuner i Gävleborg, under ledning av Future Place Leadership och Region Gävleborg, arbetat med att identifiera och utveckla sina kommunala värdeerbjudanden. Nu är tiden inne att ta del av de första resultaten.

I detta pass utforskar vi vad som gör våra platser unika och attraktiva för investeringar. Vi tittar på gemensamma nämnare som kan forma ett regionalt värdeerbjudande, och samtalar om hur vi kan främja investeringsmöjligheterna i hela Gävleborg.

Medverkande: Jessica Skantze (seniorkonsult, Future Place Leadership), Malin Schönning (strateg, Region Gävleborg), Mimmi Ekström (näringslivschef, Ockelbo kommun) och Joachim Krüger (kommunchef, Ockelbo kommun) 
Moderator:
Johan Tunhult (strateg, Region Gävleborg).

Teknologi spelar en alltmer central roll i samhällsutvecklingen. Hur kan vi använda artificiell intelligens (AI) som partner och kollega i arbetet med att forma bilden av framtidens Gävleborg? Den regionala utvecklingsstrategins vision tar sikte på 2030 – men vad händer när vi riktar blicken ännu längre fram med teknikens hjälp?

I detta pass utgår vi från visionen i RUS och arbetar tillsammans med AI för att uppdatera bilden av Gävleborg år 2050. Vi lär oss grunderna i att skriva för AI (”prompta”) och samarbetar med tekniken i RISE egen labbmiljö. Hur ser vår plats ut när vi kombinerar Framstegsdagens mänskliga kreativitet med AI:s förmåga att bearbeta och förutsäga data? Deltagarna tar med egen dator.

Medverkande: Conny Björnehall (focus area leader Digitalization Public Sector, manager Digitalisation and AI, RISE) och Thomas Högman (strateg, Region Gävleborg).
Moderator: Hanna Krantz (strateg, Region Gävleborg).

13.50 Eftermiddagsfika


14.20 Valbara pass med perspektiv på platsens betydelse   

Vilken roll har människorna för platsens utveckling? Hur kan civilsamhälle, näringsliv och det offentliga samspela för att tillsammans skapa attraktiva platser? Varje plats är unik och behöver utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, men finns det framgångsfaktorer att inspireras av?

I detta pass fördjupar vi oss i kraften i landsbygder när människor tillsammans krokar arm för att utveckla platser i hela Gävleborg. Föreningen Hela Sverige ska leva X-ing samlar utvecklingskraften i 218 lokala utvecklingsgrupper. Vi får ta del av goda exempel och samtala om människornas betydelse för platsen.

Medverkande: Jenny Breslin och Olle Persson (Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg), Bitti Alvin Lehmann (landsbygdsstrateg, Söderhamns kommun), Hannes Schmidt (föreståndare Hälsingegården Bortom Åa samt Fågelsjö Hembygdsförening), Kalle Sundgren (Forsbackabygden) samt Green team Järvsö.
Moderator: Henrik Harrysson (verksamhetsutvecklare, Region Gävleborg)  

Hur skapas rum för livet i och mellan husen? Hur bidrar gestaltning till attraktiva stadskärnor? Vilken roll har stadsmiljöer för hållbarhet och attraktionskraft?

I detta pass utforskar vi arbetet med stadsutveckling genom två goda exempel och samtal. Hudiksvalls kommun är nominerade till Årets stadskärna 2024 och har genom samarbete mellan privata och offentliga aktörer arbetat med den fysiska miljön för att göra den mer attraktiv och skapa mötesplatser. Gävle kommun arbetar aktivt med gestaltning i stadsutvecklingen och vi får ta del av nedslag i pågående projekt som bidrar till en levande stad.

Medverkande: Brita Bugge (stadsarkitekt, Gävle kommun), Stefan Barenfeld (stads- och landsbygdsstrateg, Hudiksvalls kommun), Stephan Barthel (professor Miljövetenskap, Högskolan i Gävle)
Moderator: Olof Linde (strateg, Region Gävleborg)

Vad gör en plats attraktiv för investeringar? Hur kan vi berätta om våra platser i Gävleborg för omvärlden? Under våren 2024 har samtliga kommuner i Gävleborg, under ledning av Future Place Leadership och Region Gävleborg, arbetat med att identifiera och utveckla sina kommunala värdeerbjudanden. Nu är tiden inne att ta del av de första resultaten.

I detta pass utforskar vi vad som gör våra platser unika och attraktiva för investeringar. Vi tittar på gemensamma nämnare som kan forma ett regionalt värdeerbjudande, och samtalar om hur vi kan främja investeringsmöjligheterna i hela Gävleborg.

Medverkande: Jessica Skantze (seniorkonsult, Future Place Leadership), Malin Schönning (strateg, Region Gävleborg), Mimmi Ekström (näringslivschef, Ockelbo kommun) och Joachim Krüger (kommunchef, Ockelbo kommun) 
Moderator:
Johan Tunhult (strateg, Region Gävleborg).

Teknologi spelar en alltmer central roll i samhällsutvecklingen. Hur kan vi använda artificiell intelligens (AI) som partner och kollega i arbetet med att forma bilden av framtidens Gävleborg? Den regionala utvecklingsstrategins vision tar sikte på 2030 – men vad händer när vi riktar blicken ännu längre fram med teknikens hjälp?

I detta pass utgår vi från visionen i RUS och arbetar tillsammans med AI för att uppdatera bilden av Gävleborg år 2050. Vi lär oss grunderna i att skriva för AI (”prompta”) och samarbetar med tekniken i RISE egen labbmiljö. Hur ser vår plats ut när vi kombinerar Framstegsdagens mänskliga kreativitet med AI:s förmåga att bearbeta och förutsäga data? Deltagarna tar med egen dator.

Medverkande: Conny Björnehall (focus area leader Digitalization Public Sector, manager Digitalisation and AI, RISE) och Thomas Högman (strateg, Region Gävleborg).
Moderator: Hanna Krantz (strateg, Region Gävleborg).

15.20 Med blick för framtidens Gävleborg             
Perspektiv, analyser, ambassadörer – och en och annan hemlig gäst


16.30  Slut

Anmälan

Anmäl dig här senast 29 augusti 

Ta dig till platsen

Kulturhuset ligger mitt i centrala Bollnäs nära resecentrum, med gångavstånd till bussar och tåg.

Tänk hållbart och res gärna kollektivt eller samåk med varandra.

Kontakt

regionalutveckling@regiongavleborg.se