Energi och klimat

Samhället behöver mer förnybar energi och bli mer hållbart. Gävleborg vill erbjuda ett konkurrenskraftigt näringsliv med cirkulär och biobaserad ekonomi. Region Gävleborg samordnar insatser som stödjer en kapacitetsstark, fossilfri energiproduktion och en effektiv energianvändning.

Med en kraftigt stigande elanvändning behöver produktionen av förnybar energi öka. För att möta behovet av den energiproduktion som krävs för att bli ett fossilfritt samhälle behöver elnätet byggas ut. Det behöver också avlastas med mer flexibel och smart energianvändning, bättre energilagring och effektivare energieffektivisering. I Gävleborg finns goda förutsättningar för detta.

Region Gävleborg har genom det regionala utvecklingsuppdraget i uppgift att samordna insatser som stödjer en kapacitetsstark fossilfri energiproduktion och en effektiv energianvändning. Det görs tillsammans med andra samhällsaktörer, i och utanför länet, genom att bygga kunskap, samverka och finansiera.

Region Gävleborg driver Arena Elkraft, en samverkansarena som samlar aktörer inom elkraftsförsörjning för att samordna och driva strategiska frågor kring omställningen till grön el i Gävleborg. Region Gävleborg är också utvecklingsledare för Energi- och klimatrådgivningen i Gävleborg som erbjuder kostnadsfria råd om energi- och klimatfrågor till privatpersoner, företag och organisationer. Tjänsten tillhandahålls av kommunerna och finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer om det regionala utvecklingsuppdraget och samverkansarbetet.