Folkhälsa

Region Gävleborgs folkhälsoarbete handlar om att, genom våra verksamheter, främja hälsa och förebygga sjukdom. En god folkhälsa skapar förutsättningar för människor och för en hållbar samhällsutveckling. Visionen är; God och jämlik hälsa för alla, för ett hållbart Gävleborg. Region Gävleborg arbetar även tillsammans med flera aktörer för att påverka förutsättningarna för en god och jämlik hälsa hos invånare i Gävleborg. Bästa möjliga hälsa är en mänsklig rättighet.