Innovation

Innovationer, idéer och nya lösningar är viktiga för att möta samhällsutmaningar för att nå ett hållbart, attraktivt och konkurrenskraftigt län. Genom att arbeta innovationsfrämjande bidrar Region Gävleborg till att ge förutsättningar för olika slags idéer att utvecklas till morgondagens innovationer.

Det innovationsfrämjande arbetet ska driva fram idéer som kan utvecklas till innovationer. Det ska också stärka företags och offentliga aktörers möjlighet att ställa om och utveckla sina verksamheter, produkter och tjänster.

Region Gävleborg, tillsammans med ett stort antal främjande aktörer i och utanför länet, använder den regionala innovationsstrategin för smart specialisering (RIS3) som utgångspunkt för arbetet. RIS3 pekar ut några områden som anses vara särskilt unika eller ha särskilda förutsättningar att bidra till hållbar omställning och utveckling. Genom gränsöverskridande samarbete, samhandling och olika slags finansiering kan vi gemensamt erbjuda nya tjänster och processer, som kan användas av enskilda invånare, företag och offentliga aktörer.

Läs mer om det regionala utvecklingsuppdraget och samverkansarbetet.

Gävleborgs innovationsstödsystem

Här kan du ta del av en överblick av Gävleborgs innovationsstödsystem.