Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg

Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg är en utmärkelse till arbetsplatser i Gävleborg som gör det lätt för anställda att välja cykeln, både till/från arbetet och i tjänsten.

Utmärkelsen ger arbetsplatsen stärkt image och i förlängningen är det också en ekonomisk vinst för företaget/arbetsplatsen med bl.a. friskare personal och lägre sjukfrånvaro. Att delta i Cykelvänlig arbetsplats är kostnadsfritt och ger extra energirik trampkraft.

Lycka till!

Kriterier

Som stöd i ert arbete finns det en checklista med ett antal kriterier fördelade på tre nivåer, en, två och tre st

järnor. Använd checklistan för att se vilka kriterier som din arbetsplats uppfyller och vad som krävs för att bli en cykelvänlig arbetsplats. 

Uppfyller en arbetsplats en, två eller tre stjärnor erhålls ett diplom som indikerar hur cykelvänlig arbetsplatsen är.

Cykelvänlig arbetsplats i kommunerna

Läs mer om Gävle kommuns satsning på cykelvänlig arbetsplats.

Mer information

Checklista cykelvänlig arbetsplats 

Frågor och svar

Vill du anmäla din arbetsplats till Cykelvänlig arbetsplats?

Kontakt