Om regional utveckling

Regional utveckling handlar om att skapa goda förutsättningar att bo, leva och verka i Gävleborg. Region Gävleborg samordnar det regionala utvecklingsarbetet.

Varje län ska utvecklas utifrån sina unika förutsättningar och möjligheter för att möta samhällsutmaningar. Regional utveckling är ett förenklat begrepp för ett sådant utvecklingsarbete.

I Gävleborg är målet med utvecklingsarbetet en öppen, nytänkande och hållbar plats där människor vill bo, leva och verka. Det handlar om att planera samhället inom områden som näringsliv, infrastruktur, energi, utbildning, kompetens och arbetsmarknad. Genom att ta hänsyn till alla delar av hållbarhet - ekonomisk, social och miljömässig - så blir det en hållbarhetsintegrerad utveckling.

Läs mer om Region Gävleborgs arbete med hållbarhetsintegrering.

Utvecklar länet tillsammans med andra

Region Gävleborg har i uppdrag att samordna det regionala utvecklingsarbetet. Att bygga kunskap, samordna aktörer och stödja olika insatser med finansiering är tre verktyg som Region Gävleborg använder för att genomföra utvecklingsarbetet.

Arbetet genomförs i riktning med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och tillsammans med andra aktörer i samhället, både i och utanför Gävleborgs län. Exempel på samhällsaktörer är kommuner, statliga myndigheter, högskolor och andra utbildningsanordnare, företag och organisationer inom näringslivet eller ideella organisationer.

Det regionala utvecklingsuppdraget innebär att:

  • Ta fram en regional utvecklingsstrategi för länet och samordna insatser för att genomföra den.
  • Besluta om hur ekonomiska medel för regionalt tillväxtarbete ska användas.
  • Följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av utvecklingsarbetet till regeringen.
  • Utföra uppgifter inom gränserna för EU:s strukturfondsprogram.
  • Upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur.
  • Fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet och tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt.