20230505 Region Gävleborg Framstegsdagen,

Fotograf: Sune Grabbe

Hållbarhetsintegrering

Det regionala utvecklingsarbetet ska bidra till att människors livsvillkor och behov uppfylls, utan att ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden äventyras. Ett öppet, nytänkande och hållbart Gävleborg är målet –hållbarhetsintegrering är strategin för att nå det.

I allt regionalt utvecklingsarbete ska ekonomisk-, social och miljömässig hållbarhet synliggöras och integreras. Genom att uthålligt och strukturerat hållbarhetsintegrera det regionala utvecklingsarbetet kan en hållbar utveckling för och i länet bli verkligt.

Här kan du få information om vad Region Gävleborg menar med hållbar utveckling, stöd och verktyg i arbetet samt möjlighet till egen inläsning och fördjupning.