Young teacher reading book for students in school library

Barn och unga

Kultur ska vara en självklar del av vardagen, oavsett ålder eller var man bor. För barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet behövs initiativ och engagemang från vuxna.

Tillsammans med kommuner, kulturorganisationer och kulturföreningar arbetar Region Gävleborg för att skapa och tillgängliggöra konst- och kulturupplevelser för barn och unga i hela länet.

Du som arbetar med kulturverksamhet för barn och unga kan vända dig till Region Gävleborg för att få råd och stöd i ditt arbete. Du kan också inspirerats av våra verksamheter och projekt, boka från vårt utbud eller själv använda dig av koncept som vi har tagit fram i samverkan med andra.