Samverkansforum

För att uppnå en god och jämlik hälsa i Gävleborg krävs samverkan. Region Gävleborg både samverkar med många aktörer i länet och möjliggör för samverkan genom att tillhandahålla forum för samverkan.

Läs mer om dessa olika forum genom länkarna i menyn.