Barnperspektiv i fokus hos ÖNH Hudiksvall

Öron-näs-halsmottagningen (ÖNH) i Hudiksvall har påbörjat ett utvecklingsarbete för att skapa kallelser och informationsmaterial riktade till barn, med målet att göra deras besök så trygga och positiva som möjligt. Arbetet är en del i uppfyllandet av Region Gävleborgs program för god och jämlik hälsa.

Genom att se verksamheten ur barnens perspektiv har ÖNH i Hudiksvall identifierat behovet av att göra kallelser mer visuellt tilltalande och lättförståeliga. Med hjälp av foton över mottagningen, undersökningsrum, verktyg, piktogram och QR-koder vill de minska barnens oro inför besöket.

– Vi insåg att vår verksamhet kan verka läskig för barn, med många instrument och olika undersökningar. Genom att anpassa vårt material med bilder och pictogram så hoppas vi kunna göra barnen mer lugna och försöka inge en känsla av att det kan bli ett spännande besök och en positiv upplevelse, säger Malin Holmberg, vårdenhetschef.

Det nya informationsmaterialet syftar till att skapa en känsla av trygghet och förberedelse hos barnen. Föräldrar och barn ska känna sig väl omhändertagna och få en positiv upplevelse av sina besök på ÖNH Hudiksvall. För barn med särskilda behov erbjuds särskilda förberedelser, inklusive trygghetsvandringar på mottagningen.

– Vi vill att alla barn ska känna sig trygga och väl förberedda inför sina besök hos oss. Föräldrar ska också känna att deras barn är i goda händer, fortsätter Malin Holmberg.

Utvecklingsarbetet på ÖNH Hudiksvall strävar efter att göra vården mer inkluderande och anpassad efter barnens behov. Det är ett led i Region Gävleborgs program för god och jämlik hälsa och har gjorts möjlig genom särskilda utvecklingsmedel. Alla Region Gävleborgs verksamheter har möjlighet och ansvar att bidra till en god och jämlik hälsa i Gävleborg genom sina respektive ansvarsområden. Utvecklingsmedlen som utlystes 2023 syftade till att stimulera utvecklingsarbeten för god och jämlik hälsa, och det var sådana medel ÖNH fick.

Bra exempel på inkluderande

– Arbetet som ÖNH i Hudiksvall har gjort är mycket inspirerande! Det är viktigt att se på sin verksamhet ur barnets perspektiv, och det är något som alla våra verksamheter skulle kunna göra. Jag är jätteglad för att det nu finns exempel på hur en verksamhet kan göra för att förbättra sina befintliga uppdrag och bli mer inkluderande, säger Emma Mårtensson, strateg folkhälsa och hållbarhet, Region Gävleborg.