Kultur

Region Gävleborg arbetar tillsammans med ideella, kommunala och nationella aktörer för ett levande konst- och kulturliv i hela Gävleborgs län. Det gör vi med utgångspunkt i kultursamverkansmodellen och vår regionala kulturplan.