Utveckling i välfärdsfrågor

FoU Välfärd är till för dig som arbetar inom välfärdsområdet. Det är en forsknings- och utvecklingsenhet som stödjer verksamheter i Region Gävleborg och länets kommuner med kunskapsstöd, lärande och utveckling i välfärdsfrågor.

Arbetet formas och genomförs i nära samspel med de verksamheter som önskar stöd, och grundar sig på ett vetenskapligt förhållningssätt.

Om du jobbar inom välfärdsområdet och önskar hjälp med

  • kartläggningar eller kunskapssammanställningar
  • stöd vid implementering av nya metoder och arbetsformer
  • uppföljning och utvärdering av verksamheten

så har du kommit rätt!