Näringsliv

Alla företag i Gävleborg ska ges möjlighet att utvecklas och växa oavsett bransch, storlek och geografisk plats. I Region Gävleborgs uppdrag ingår att ta initiativ, bidra och uppmuntra till aktiviteter för att främja utveckling av näringslivet och på sikt hela samhället.

Region Gävleborg har i uppdrag att på olika sätt bidra till ett starkt, hållbart och innovativt näringsliv i hela länet. Arbetet bidrar till att stärka förutsättningarna för små och medelstora företag att utvecklas och växa. Det leder även till ett breddat, inkluderande och mer varierat näringsliv med fler olika slags företagsformer, branscher och näringsgrenar.

Region Gävleborgs roll är att samordna och arbeta strategiskt i nära samverkan med olika företags- och innovationsfrämjande aktörer, vilka i sin tur möter företag och idébärare. Region Gävleborgs näringslivsarbete utgår från olika strategier, planer och program och ska bidra till en hållbar utveckling tillsammans med olika samarbetspartner på internationell, nationell, regional och lokal nivå.

Läs mer om det regionala utvecklingsuppdraget och samverkansarbetet.