Vad är cirkulär ekonomi?

Under senare år har det blivit allt mer vanligt att prata om en cirkulär ekonomi. Men vad innebär det egentligen? Enkelt uttryckt kan man säga att cirkulär ekonomi handlar om att alla komponenter i de produkter som finns på marknaden ska gå att återanvända.

Det här är linjär ekonomi

Det här är cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är ett alternativ till den traditionella linjära ekonomin som vi har idag. Istället för att tillverka, köpa och sedan slänga olika typer av produkter används de i en cirkulär ekonomi så länge som möjligt. Därefter återanvänds och återvinns de – allt för att spara på jordens resurser. Cirkulär ekonomi är helt enkelt ett modernt ord för kretslopp.

En cirkulär ekonomi ställer krav på hur vi människor konsumerar och återvinner. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för nya affärsmodeller. I en cirkulär ekonomi är det till exempel vanligt att man säljer tjänster istället för produkter.

När det gäller produkter ska de redan från början vara designade så att det är tydligt vad de innehåller. Det ska även finnas en plan för hur innehållet ska återanvändas.

Produktion och transporter sker med förnyelsebara bränslen.

Exempel på hur ett företag kan utveckla en mer cirkulär affärsmodell

Ett företag tillverkar och säljer mobiltelefoner. Deras målsättning är att möjliggöra effektiv kommunikation mellan människor.

För att kunna tillverka mobiltelefoner köper företaget komponenter från olika underleverantörer. Dessa komponenter har i sin tur tillverkats av metaller som är dyra att utvinna. För att gå med vinst behöver företaget därför producera stora volymer. Detta gör att de hela tiden är i stort behov av komponenter. De har även problem med ett ojämnt kassaflöde. Ibland får de stora orders, ibland mindre.

Företaget beslutar sig därför för att utveckla en mer cirkulär affärsmodell. De inleder ett samarbete med underleverantörer som tar tillvara på metaller som finns i begagnade mobiltelefoner. Det gör bland annat att de inte längre är lika känsliga för hur priserna utvecklas på råvarumarknaden.

Företaget lanserar dessutom en ny tjänst som innebär att kunden kan hyra mobiltelefoner av dem. När kunden har använt mobiltelefonen färdigt tar företget tillbaka den. Mobiltelefonen uppgraderas och hyrs därefter ut igen.

Den nya affärsmodellen ger flera fördelar. En sådan är ett jämnare kassaflöde eftersom företaget varje månad får in en summa pengar från sina kunder. Att använda hållbarhet som en konkurrensfördel kommer även göra företaget till en vinnare på sikt. En viktig anledning är att trycket ökar från marknaden; från kunder och konsumenter med värderingar som styr deras val, men även från aktieägare, finansiärer och politiker.