Hemslöjd

Region Gävleborgs verksamhetsutvecklare inom hemslöjd arbetar med att stärka, främja och utveckla hemslöjd som konstnärligt och kulturellt uttryck i Gävleborgs län i samverkan med aktörer i länet, interregionalt och på riksplanet.

SONY DSC

Verksamheten arbetar utifrån den regionala kulturplanen för att bland annat:

  • Stärka och utveckla kunskap om hemslöjdens material, tekniker och traditioner i Gävleborgs län.
  • Stärka hemslöjd som näringsgren och dess relevans i samtiden.
  • Bidra till att stärka hemslöjdens strukturer i länet för att främja dess utveckling som eget kulturområde.

Arbetet bedrivs i samverkan. Därför vill verksamheten nå dig som yrkesverksam slöjdare, företrädare för kommun, förening, företagare inom slöjd eller hantverk, organisation eller myndighet för framtida samarbeten.