Litteratur

Region Gävleborgs verksamhet inom litteratur bidrar till att skapa ett blomstrande litteraturlän. Vårt uppdrag är att stärka, främja och utveckla litteraturen i Gävleborg i samverkan med olika aktörer i länet.

Vår verksamhet stödjer och skapar nya litterära arenor tillsammans med bland andra kommunerna och civilsamhället samt initierar nätverk för till exempel författare/översättare, litterära sällskap och bibliotekspersonal. Vi både följer och är med och påverkar den litterära utvecklingen nationellt för att skapa de bästa möjligheterna för länets aktörer.

I samarbete med bland annat Litteraturhuset Trampolin i Sandviken genomför vi satsningar på barn och ungas skrivande och på möten mellan de författare som skriver för barn och unga och deras läsare.