Helikopterflygplatser

Region Gävleborg äger och driver tre helikopterflygplatser (en vid respektive sjukhus i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs).

Verksamhet

  • Helikopterflygplatserna får endast användas av ambulanshelikoptrar och trafik kan förekomma med kort varsel dygnet runt (detta kan medföra bullerstörningar speciellt nattetid).
  • Helikopterflygplatserna kan endast användas under så kallat visuella väderförhållanden och saknar instrumentlandningshjälpmedel.

Säkerhet

En helikopterflygplats omgärdas i likhet med en flygplats av ett omfattande regelverk utgivet av Transportstyrelsen som även är tillsynsmyndighet över helikopterflygplatserna.

Hinderfria ytor

En helikopterflygplats består av en start- och landningsyta samt två in- och utflygningsytor som inte får genomträngas av permanenta eller temporära hinder. Påverkande hinder ska i första hand tas bort eller om detta inte är möjligt förses med hinderljus.

Hinderkarta Bollnäs sjukhus

Hinderkarta Gävle sjukhus

Hinderkarta Hudiksvalls sjukhus

Flygning med drönare

För att kunna flyga med en drönare inom ett avstånd av 1 000 meter från helikopterflygplatsen krävs vid varje enskilt tillfälle tillstånd av flygplatschefen.

Information om regler för drönare.

Drönarkarta Bollnäs sjukhus

Drönarkarta Gävle sjukhus

Drönarkarta Hudiksvalls sjukhus