Time Care

Time Care Planering – Multi Access

Du når Time Care Planering – Multi Access via MyApps. Det kräver att du registrerat dig för multifaktorautentisiering (MFA). När du gjort det kan du nå Multi Access från din mobil eller privata dator.

Registrera dig för MFA: Följ Instruktioner MyApps. På instruktionssidan finns en film om hur du registrerar dig för MFA. Observera att du måste använda din e-postadress som innehåller @regiongavleborg.se

Logga in i Multi Access: Du kan logga in i Multi Access från dator eller mobil.

Surfa till adressen myapps.lg.se/ logga in och välj TC – Multi Access.

På mobilen finns också möjligheten att ha appen "My Apps".

Tips! Kryssa i rutan "spara lösenordet i 14 dagar" vid inloggning.

Från MyApps kan du även nå andra system och program som är tillgängliga externt exempelvis Plexus, telesök och webmail.

Time Care pool

Time Care Pool är ett system för Region Gävleborgs vikarier där de kan ange att de är tillgängliga.

Om du har problem med användarnamn/lösenord för att logga in i Time Pool: kontakta visstidsbemanningen. 

Time Care Pool