Om webbplatsen

Samverkanswebben är till för dig som har kontakt med Region Gävleborg i din yrkesutövning. Den är en del av Region Gävleborgs officiella webbplats regiongavleborg.se.

Medarbetare hos externa vårdgivare, i kommuner och hos leverantörer är några exempel på yrkesutövare som kan behöva information på samverkanswebben.

Information som behöver vara tillgänglig för både medarbetare i Region Gävleborg och i externa verksamheter publiceras på samverkanswebben. 

För råd om vård hänvisar vi till 1177.se/gavleborg.

För allmän information om Region Gävleborgs olika verksamheter hänvisar vi till Region Gävleborgs officiella webbplats regiongavleborg.se/