Order

Om God och jämlik hälsa

Region Gävleborg jobbar tillsammans med olika organisationer för att påverka förutsättningarna för att alla invånare i Gävleborg ska ha en bra och jämlik hälsa. Hälsan i befolkningen ska vara så bra och så jämlikt fördelat som möjligt, eftersom god hälsa är en grundläggande rättighet för alla människor och en förutsättning för hållbar regional utveckling.

Även om hälsan generellt sett blir bättre i Sverige och i Gävleborgs län, med saker som längre livslängd, minskad sjukdom och färre dödsfall till följd av hjärt- och kärlsjukdomar, kan vi se att skillnaderna i hälsa ökar mellan olika grupper av människor. Med andra ord fördelas den positiva hälsoutvecklingen inte rättvist bland alla. Vissa grupper lever längre och mår bättre än andra. Men det går att påverka dessa skillnader!

Region Gävleborgs arbete i god och jämlik hälsa styrs av Programmet för god och jämlik hälsa.

Kontakt