Levnadsvanor

Här hittar du som vårdgivare den vägledning du behöver för att samtala om levnadsvanor med dina patienter.

Ditt samtal gör skillnad!

Hälsosamma levnadsvanor kan förhindra sjukdom och behandla sjukdom som uppstått. Flera undersökningar visar att majoriteten av befolkningen är positiv till att diskutera levnadsvanor vid besök i hälso- och sjukvården.

Samtal om levnadsvanor syftar till att ge individen möjlighet att:

  • öka kontrollen över sin hälsa
  • öka tilliten till sin förmåga att påverka sin hälsa
  • fatta beslut om sin hälsa

Arbetet med levnadsvanor sker utifrån olika verksamheters olika förutsättningar. Varje verksamhet fattar beslut om i vilka patientflöden/besökstyper det är relevant, möjligt och genomförbart att samtala om fysisk aktivitet, matvanor, alkohol och tobak.

Levnadsvanor ska uppmärksammas metodiskt och strukturerat. Syftet är dels att upptäcka om och på vilket sätt levnadsvanorna kan ha betydelse för patientens nuvarande hälsoläge, eventuella diagnos och behandling och dels att uppmuntra och stärka hälsosamma levnadsvanor. Vi ska även stödja patienter som vill förändra sina levnadsvanor. Samtalen ska ske med stor respekt för patientens integritet, på ett hälsofrämjande sätt.

Introduktionsfilm

Introduktionsfilm för medarbetare i hälso- och sjukvården.

Checklista för chefer

Stöd vid implementering

Stödmaterial

Stöd för samtal om levnadsvanor finns samlat här.

Läs mer

Vårdprogram: Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, Vuxna –  Platina-id 09-414761 (pdf)

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss via e-post levnadsvanor@regiongavleborg.se