Suicidprevention Gävleborg

Suicid är ett folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv kan leda till omfattande psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda. Region Gävleborg har ett samordningsansvar när det gäller suicidpreventiva insatser i vårt län.

Gävleborgs län ligger högt när det gäller antal suicid, både bland kvinnor och män. Cirka 40 personer i länet tar sitt liv varje år och så har det sett ut under många år. Här samlar vi kunskapsmaterial för att du som arbetar med att möta människor ska hitta stöd i ditt arbete med att förebygga suicid.

Regional handlingsplan

I november 2017 inrättades en samordningsfunktion för suicidprevention och samordningsfunktionen har under 2018 arbetat fram en regional handlingsplan för suicidprevention i bred samverkan och dialog med profession, sakkunniga samt brukar- och patientorganisationer i länet. Handlingsplanens syfte är att tydliggöra inom vilka områden vi behöver agera gemensamt för att minska antalet suicid i vårt län. Den ska också kunna ligga till grund för lokala handlingsplaner, anpassade då till lokala behov och förutsättningar.

Regional handlingsplan för suicidprevention i Gävleborgs län (pdf)