Forskning och utveckling

Forskning är en viktig del i att lösa samhällsutmaningar och bidrar till att lösa problem och utveckla samhället. Inom Region Gävleborg bedrivs forskning med hög kvalitet som är relevant för många människor.

Centrum för forskning och utveckling (CFUG) är Region Gävleborgs avdelning för forskning. Avdelningens mål är att skapa en god infrastruktur för forskning och vara en förstklassig stödfunktion för forskare och doktorander. CFUG samverkar med Uppsala Universitet.

Vid årliga utlysningar finns möjlighet att söka finansiering för forskarutbildning, forsknings- och utvecklingsprojekt samt forskningstid i tjänsten för disputerade.

Chefer, medarbetare och forskare får vägledning och utbildning i frågor kring uppstart av nya forskningsprojekt, forskningsetik, statistik, anslagsansökningar och vidare meritering för forskare. Det finns även forskningsmottagningar till stöd för klinisk forskning i Region Gävleborg samt bokningsbara forskarplatser.

Välkommen att höra av dig! cfug@regiongavleborg.se
Besöksadress: Gävle sjukhus, hus 17, ingång 9A

För att prenumerera på nyhetsbrevet, kontakta CFUG.

Forskningsbokslutet är Centrum för forskning och utvecklings verksamhetsberättelse. Där sammanfattas året som gått, aktiviteter och statistik över forskare och forskning inom Region Gävleborg. I bilagor finns listor över samtliga medarbetare som varit aktiva inom forskning under året. Det finns också vetenskapliga publikationer som är gjorda av forskare och doktorander inom Region Gävleborg.

Läs gärna det senaste forskningsbokslutet – årlig rapport om forskning i Region Gävleborg 2023 (pdf)

Region Gävleborgs forsknings- och utvecklingspolicy ligger till grund för hur forskning och forskningsgenererat utvecklingsarbete bedrivs inom Region Gävleborg. Policyn är ett stöd till hela organisationen för att ta fram och tillämpa ny kunskap.

Läs gärna forskningspolicyn: Forskning och utveckling – Policy – Platina id 10-199700 (pdf) 

Centrum för klinisk forskning (CKF) är ett samarbete mellan Region Gävleborg (forskning och samhällsmedicin/CFUG) och Uppsala Universitet. Samarbetet avser forskning och utbildning på forskarnivå inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci och syftet är bland annat att främja, stärka och utöka den kliniska forskningen och utvecklingen inom regionen.