Ung kvinna med hijab hjälper pojke med läxor

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

En fungerande kompetensförsörjning är en förutsättning för att befintliga och nya arbetsgivare och branscher ska kunna utvecklas och växa. Region Gävleborg ska bidra med ett regionalt ledarskap för att möjliggöra samhandling mellan arbetsgivare och olika utbildningsaktörer från grundskolan till högskolan.

Flera insatser görs för att skapa förutsättningar för ett konkurrenskraftig arbetsliv och en hållbar arbetsmarknad, som gör att människor kan bo, leva och verka i hela länet. Insatserna ska främja en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad, ta tillvara på och matcha arbetstagares kompetens med arbetsmarknadens behov och förkorta utbildningstiden för individer genom validering av verklig kompetens.

Region Gävleborg arbetar tillsammans med andra aktörer i samhället, i och utanför länet. Det kan vara med kommuner, statliga myndigheter, högskolor och andra utbildningsanordnare, företag och organisationer inom näringslivet eller ideella organisationer. Region Gävleborg samordnar arbetet.

Läs mer om det regionala utvecklingsuppdraget och samverkansarbetet.