Utvecklingsmedel

För att utveckla nya arbetssätt och stödja utvecklingen för en god och jämlik hälsa har Region Gävleborg särskilda utvecklingsmedel.

Det kan handla om att testa nya metoder för att med tidiga eller förebyggande insatser skapa mänskliga och samhällsekonomiska vinster, bidrag till regionala ideella idéburna organisationer eller samverkan genom partnerskap.

Vi uppmärksammar även goda insatser genom att årligen dela ut Länsfolkhälsopriset.