Tillgänglighetsredogörelse

Region Gävleborg står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur regiongavleborg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du använda formuläret nedan för att kontakta webbredaktionen.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Texter och rubriker

 • En del rubriker saknar rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera med hjälpmedel.
 • Visuellt ser text och länkar ibland ut som en lista men i koden är den inte uppmärkt som en lista. Det kan göra uppläsning och navigering svårare med hjälpmedel.
 • Grupper av länkar är inte uppmärkta som listor. Skärmläsare får då svårare att navigera i listan, hoppa till nästa lista eller hoppa förbi listan.
 • Indelningen av stycken är gjorda på ett sätt som kan försämra navigering och uppläsning.
 • Betoningar av ord är inte uppmärkta och kan vara svåra att uppfatta med skärmläsare.
 • Citat är inte alltid uppmärkta och kan vara svåra att urskilja för uppläsande hjälpmedel.

Bilder och filmer

 • Bilder saknar ibland beskrivning eller har otydliga beskrivningar.
 • Texter är ibland bilder på text och kan vara svåra att uppfatta, förstora eller förändra för hjälpmedel.
 • Det finns filmer som saknar textning, textalternativ och syntolkning.
 • Det finns ljudinspelningar som saknar textalternativ.

Tabeller

Tabeller har inte alltid rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera och förstå sammanhang med hjälpmedel.

Länkar, titlar, etiketter

 • Innehåll som hämtas från andra webbplatser saknar beskrivande titel för skärmläsare.
 • Det kan vara svårt att förstå vart en del länkar leder.
 • Det kan vara svårt för användaren att se om hen kommit rätt efter att ha klickat på en länk.
 • Rubriker, ledtexter och etiketter hjälper inte alltid användaren att förstå innehåll och syfte.
 • Texten som går att läsa är inte alltid samma som ska används för att styra med rösten eller som läses upp.

Navigera utan mus

 • Hela webbplatsen går inte att nå utan mus.

Fält och formulär

 • Fält saknar etiketter och kan vara svåra att förstå för skärmläsare.
 • När det går att välja bland flera knappar eller kryssrutor saknas det en rubrik som förklarar syftet för användare med hjälpmedel.
 • Formulär saknar automatisk komplettering.
 • Formulär ger inte tillräckligt med stöd när användaren skriver fel.

Skärm / Förstoring

 • I liggande skärmläge kan användaren behöva scrolla i två riktningar. 
 • Vid ändring av avstånd på texter kan det bli svårt att läsa.
 • När text förstoras kan det bli svårt att läsa.

Dokument

 • Dokument är inte tillgängliga

Oskäligt betungande anpassning

Region Gävleborg åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Region Gävleborg har påbörjat arbetet med åtgärder och hävdar under tiden oskäligt betungande anpassning.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks har gjort en oberoende granskning.

Senaste bedömningen gjordes den 9 januari 2021.
Redogörelsen uppdaterades senast den 31 januari 2022.