Kulturting Gävleborg

Kulturtinget är en årlig återkommande mötesplats för konst- och kulturfrågor för alla som bidrar till Gävleborgs rika konst- och kulturliv.

Kulturskapare, folkbildare, politiker, ideella idéburna sektorn, tjänstepersoner, representanter för kulturinstitutioner med flera är varmt välkomna att tillsammans fortbilda sig och utbyta tankar och erfarenheter tillsammans med andra samhällsaktörer inom exempelvis folkhälsa och företagsfrämjande. 

Kulturting Gävleborg 2024 

Årets upplaga av Kulturting Gävleborg hålls på Bergsjögården i Bergsjö och arrangeras av Region Gävleborg i samarbete med Nordanstigs kommun.

Tema är "Kulturens betydelse för samhällsutveckling"

Datum och tid: 27 april kl 9.30-16.00

Program

9.30–10. 00 Incheckning (inkl. mingelfika)

Under incheckningen bjuds såväl långväga som lokala deltagare på mingelfika.
Musik med Nordanstigs Kulturverkstad  


10.00–10.15 Uppstart och deltagare hälsas välkommen

Lars Hed (M), ordförande i ledningsutskottet, Nordanstigs kommun, och Frida Stål (M), ordförande Kultur- och kompetensnämnden, Region Gävleborg, invigningstalar  


10.15–11.00 Kulturens roll och nytta i samhällsutvecklingen – En kunskapsöversikt med utgångspunkt i forskning och de nordiska ländernas kulturpolitik

Konstens och kulturens positiva påverkan på ekonomin, demokratin, den sociala utvecklingen och människors hälsa framhävs inom flera olika forskningsområden. Men det finns också forskning som ifrågasätter och problematiserar konstens och kulturens samhällsnytta. Detta framkommer i en kunskapsöversikt som Kulturanalys Norden publicerade i januari 2024.

Föreläsare: Pelle Amberntsson, utredare/analytiker vid Myndigheten för kulturanalys


11.00–11.45   Science & Scenes - kulturmöten ska skapa kreativa studenter  

Sedan 2023 driver Scenkonst Västernorrland och Mittuniversitetet Science & Scenes. Det är ett koncept där studenterna som utbildas vid lärosätet får möta dans, film, musik, teater och litteratur under utbildningen. Kulturinslagen ingår i relevanta kurser med en ambition att så småningom kunna examinera delar genom Science & Scenes.

Syftet är att stärka studenternas förmågor att förstå och hantera komplexa globala samhälls- och hållbarhetsutmaningar samt utmana studenternas kreativitet och ge dem en fördjupad kulturkompetens.

Genom Science & Scenes skapas en arena som ger utrymme för att ställa de modiga och svåra frågorna kopplat till samhällsutvecklingen. Är det kanske också Science & Scenes som en gång för alla ska ta itu med myten om svenskarna som en tråkig bordskavaljer som bara pratar sport och pengar?

Föreläsare: Mikael Flodström, vd Scenkonst Västernorrland  


11.45–13.00 Lunch och mässa

Vill du ställa ut på i mässan? Kontakta Barbro Björklund, Nordanstigs kommun, barbro.bjorklund@nordanstig.se eller 070-690 89 60, för mer information och bokning av plats.


13.00–13.30 Seminariepass 1

Samtal kring livet som kreatör på landsbygden med dess förutsättningar och behov. Är det utmaningar och hinder eller möjligheter och styrkor för dig som kreatör?

Samtalsledare: Barbro Björklund, kulturutvecklare, och Jenny Norberg, enhetschef för kultur och fritid, f.d. näringslivsutvecklare, i Nordanstigs kommun

Panel:

 • Helena Brusell, verksamhetsledare och grundare Trolska Skogen
 • Maya Lindh, regissör, skådespelare, projektledare och pedagog
 • Jonas Petterson, bildkonstnär och dataprogrammerare
 • Janina Stoor von Wachenfeldt, hantverkspedagog och konstnär
 • Jöran Österman, bildkonstnär och curator

Presentation av det interregionala ”BioTalang-projektet” vars mål är att stärka landsortsbiografer. Bergsjö Bio medverkar i projektet och berättar om sin resa till att bli en blomstrande biograf sedan projektets början 2022.

Lena Ostermann, verksamhetsutvecklare film, Kultur Gävleborg, samtalar med Helena Havela, handläggare på kultur- och fritidsenheten i Nordanstigs kommun, och Jessica Norling, ordförande för Bergsjö biografförening.

 

Kultur, konst och kulturarv präglas av samhällets mångfald. De är betydelsefulla för människors identitet. Seminariet lyfter fram ideellt engagemang hos hembygdsrörelsen, marginaliserade röster kring Världsarvet Hälsingegårdar, förvaltandet av det skogsfinska musikarvet i lokalsamhället samt hur konstnärliga manifestationer kring hbtqi-personers historia kan gestalta sig i vår samtid.

Samtalsledare: Leif Grundberg, landsantikvarie/länsmuseichef, fil.dr, Länsmuseet Gävleborg

Panel:

 • Anna Björk , lärare och ordförande i Hassela hembygdsförening
 • Joel Johansson, fil.dr i idéhistoria, projektledare, Hälsinglands museum
 • Conny Karlsson Lundgren , bildkonstnär
 • Thomas von Wachenfeldt , fil.dr i musik, docent och riksspelman

När vi börjar göra mönster av något vardagligt kan det plötsligt uppstå något helt nytt.

Med Trollet Ingelman Åslund, allkonstnär  


13.30–13.40 Paus


13.40–14.10 Seminariepass 2

Samtal kring livet som kreatör på landsbygden med dess förutsättningar och behov. Är det utmaningar och hinder eller möjligheter och styrkor för dig som kreatör?

Samtalsledare: Barbro Björklund, kulturutvecklare, och Jenny Norberg, enhetschef för kultur och fritid, f.d. näringslivsutvecklare, i Nordanstigs kommun

Panel:

 • Helena Brusell, verksamhetsledare och grundare Trolska Skogen
 • Maya Lindh, regissör, skådespelare, projektledare och pedagog
 • Jonas Petterson, bildkonstnär och dataprogrammerare
 • Janina Stoor von Wachenfeldt, hantverkspedagog och konstnär
 • Jöran Österman, bildkonstnär och curator

Presentation av det interregionala ”BioTalang-projektet” vars mål är att stärka landsortsbiografer. Bergsjö Bio medverkar i projektet och berättar om sin resa till att bli en blomstrande biograf sedan projektets början 2022.

Lena Ostermann, verksamhetsutvecklare film, Kultur Gävleborg, samtalar med Helena Havela, handläggare på kultur- och fritidsenheten i Nordanstigs kommun, och Jessica Norling, ordförande för Bergsjö biografförening.

 

Kultur, konst och kulturarv präglas av samhällets mångfald. De är betydelsefulla för människors identitet. Seminariet lyfter fram ideellt engagemang hos hembygdsrörelsen, marginaliserade röster kring Världsarvet Hälsingegårdar, förvaltandet av det skogsfinska musikarvet i lokalsamhället samt hur konstnärliga manifestationer kring hbtqi-personers historia kan gestalta sig i vår samtid.

Samtalsledare: Leif Grundberg, landsantikvarie/länsmuseichef, fil.dr, Länsmuseet Gävleborg

Panel:

 • Anna Björk , lärare och ordförande i Hassela hembygdsförening
 • Joel Johansson, fil.dr i idéhistoria, projektledare, Hälsinglands museum
 • Conny Karlsson Lundgren , bildkonstnär
 • Thomas von Wachenfeldt , fil.dr i musik, docent och riksspelman

När vi börjar göra mönster av något vardagligt kan det plötsligt uppstå något helt nytt.

Med Trollet Ingelman Åslund, allkonstnär  

14.10–14.40 Fika


14.40–15.10 Panelsamtal – Vad spelar kultur och konst för roll?

Samtalsledare: Cecilia Olsson, museipedagog, Hälsinglands museum

Panel:

 • Pelle Amberntsson, utredare, analytiker, Kulturanalys
 • Mikael Flodström, vd Scenkonst Västernorrland  
 • Tine Forsman,representant för Ungdomsrådet som drivs av den ideella föreningen Konst i Hälsingland
 • Karolina Modig , journalist, redaktör, föreläsare och författare. Grundare av artnotes.se. Skriver främst om kultur, gärna om konst, och har ett stort intresse för hur kulturen och konsten påverkar samhället och människorna i det. Författare till ”Häng konsten lågt” (2015) och ”Värdet av konst” (2013). Föreläser om konstsamlande och konstens ickefinansiella värden för individer och samhälle
 • Anders Thyr , kulturhusvärd och guide vid Ersk-Matsgården 

15.10–15.50 Musik

Sigge Hill & Robert Viltok (rock’n’roll)


15.50–16.00 Avslutning

Cecilia Olsson, konferencier och museipedagog, Hälsinglands museum, sammanfattar dagen och stafettpinnen lämnas över till Helene Börjesson (MP), ordförande kultur- och fritidsnämnden i Gävle kommun, som kommer att vara värdar för Kulturting Gävleborg 2025.

Res med vår buss

Gävle – Bergsjö

07.00 Gävle Centralstation, Hamntorget hållplats X
Ca. 08.10 Söderhamn Resecentrum, hållplats B
Ca. 08.50 Hudiksvalls station, hållplats X
Ca. 09.30 Bergsjögården

Bergsjö – Gävle

16.15 Bergsjögården
Ca. 16.55 Hudiksvalls station
Ca. 17.35 Söderhamn Resecentrum
Ca. 18.45 Gävle centralstation, Hamntorget


Kontakt