Film

Region Gävleborgs verksamhetsutveckling inom film bidrar till ett levande filmliv i hela länet.

Genom att samverka, samordna och stötta ekonomiskt gör vi det möjligt för länets kommuner, filmskapare och kulturarbetare inom filmbranschen och civilsamhället att främja filmkultur och arbeta med filmpedagogik.

Vårt arbete fokuserar på tre områden: visning och spridning, barn och unga samt talang. Vi jobbar bland annat med att skapa mötesplatser, fortbildningar och workshops, pilotprojekt och att erbjuda olika former av stöd.