Barn och unga

Oavsett hur gammal du är eller var du bor ska kultur vara en självklar del av vardagen. Region Gävleborgs arbetar med kommuner, kulturorganisationer och kulturföreningar för att skapa och tillgängliggöra konst- och kulturupplevelser för barn och unga i hela länet.