Tolkcentralen

Tolkcentralen erbjuder tolkservice till dig som är döv, dövblind, vuxendöv, hörselskadad eller hörande.

Du kan få hjälp med tolkning i olika vardagssituationer såsom exempelvis vid sjukvårdsbesök, arbetsplatsträffar, familjeangelägenheter eller fritidsaktiviteter.

Information om tolkcentralen på 1177 Vårdguidens webbplats 

Teckenspråkstolkat om tolkcentralen på 1177 Vårdguidens webbplats 

Teckenspråkstolkade filmer om regler och rättigheter på 1177 Vårdguidens webbplats