Inköp

Region Gävleborg köper in varor, tjänster och vård för ungefär 6 miljarder kronor varje år.

Lägsta möjliga totalkostnad är en ledstjärna i arbetet med inköp. Det vill säga skapa bästa möjliga värde för Region Gävleborg över tid utifrån funktion, kvalitet, säkerhet och miljö- och hållbarhetskrav. All upphandling ska ske affärsmässigt, objektivt och i konkurrens. Det vill säga skapa bästa möjliga värde för Region Gävleborg över tid utifrån funktion, kvalitet och säkerhet samt miljö- och andra hållbarhetskrav.

Inköpspolicy – Region Gävleborg – Platina id 08-32128 (pdf)