Hälso- och sjukvård - organisation

Här finns organisatorisk information om hälso- och sjukvården i Region Gävleborg.

Region Gävleborg ansvarar för att alla invånare inom Gävleborgs län får den vård och tandvård de behöver.

Vården planeras utifrån kunskap om invånarna, deras ålder och hälsa. Utbudet omfattar allt från telefonrådgivning till specialistinsatser vid länssjukhuset eller om vård måste ges vid något av universitetssjukhusen.

Vårdgivare i egen eller privat regi

Att Region Gävleborg står för hälso- och sjukvården innebär inte alltid att det är Region Gävleborgs personal som du möter vid ett vårdbesök. Vissa delar av vården köps av privata vårdgivare. Det kan till exempel vara en privat hälsocentral eller sjukgymnast.

Folktandvården drivs i bolaget Folktandvården Gävleborg AB. De har en egen bolagsstyrelse men ägs av Region Gävleborg.

Folkhälsoarbete

Region Gävleborg har också ansvar för att förbättra folkhälsan. Det huvudsakliga arbetet bedrivs av primärvården men i samarbete med andra berörda i Region Gävleborg. De har utbildad personal som planerar och genomför insatser till befolkningen inom många olika områden till exempel hjärt-, kärlsjukdomar, diabetes, alkohol, droger, miljö och hälsa.