Allmänna handlingar

Du har rätt att ta del av de allmänna handlingarna som förvaras hos Region Gävleborg. Allmänna handlingar är de handlingar som har kommit in, skapats (upprättats) och förvaras inom Region Gävleborg.

Begära ut handlingar

Du kan begära ut en allmän handling via e-post, telefon eller brev.

Kontakta centraldiariet

De flesta allmänna handligar, förutom patientjournaler och äldre handlingar, nås via centraldiariet. Om du kontaktar centraldiariet och begär ut en allmän handling tar de hand om din begäran och lämnar den till en handläggare.

E-post
rg@regiongavleborg.se

Postadress
Region Gävleborg
Centraldiariet
801 88 Gävle

Telefon
Centraldiariet kontaktas via Region Gävleborgs växel 026-15 40 00.

Journaler

Om du vill ta del av din journal ska du inte kontakta centraldiariet. Du kan begära ut din journal från den enhet där du behandlats eller via journalutlämningen. Mer om din journal och kontaktuppgifter på 1177.se

Äldre handlingar

Kontakta regionarkivet om du vill ta del av äldre material som äldre journaler, journaler från vårdgivare som inte längre är aktiva och historiskt material. Mer om regionarkivet och kontaktuppgifter.

Sekretess kan göra att du inte får ta del av handlingen

Vissa handlingar omfattas av sekretess och kan då inte lämnas ut. Om handlingen du begär ut omfattas av sekretess får du ett meddelande om det. Om du tycker att det är fel att du inte får ut handlingen kan du få meddelandet som ett överklagningsbart beslut. Det kan du använda för att få din fråga prövad i domstol.

Du ska få handlingen snabbt

Din begäran att få ut allmänna handlingar ska hanteras skyndsamt. Det betyder att du i normalfallet ska få ut handlingen samma dag eller dagen efter du skickat in din begäran.

Om du begär ut flera handlingar eller en större mängd material kan det ta längre tid då handlingarna måste läsas igenom och sekretessprövas.

Läsa på plats utan avgift

Du har rätt att ta del av de allmänna handlingarna du begär ut på plats utan någon avgift. Om du vill få kopior av handlingarna skickade till dig så tar Region Gävleborg ut en avgift (Se avsnitt 13.1 Avgift för journalkopia i avgiftshandboken). Du har endast rätt till att få kopiorna utskrivna och skickade till dig med vanlig papperspost.

Rätt att vara anonym

Du har rätt att vara anonym när du begär ut allmänna handlingar, det innebär att vi inte kommer fråga vem du är när du kontaktar Region Gävleborg. Vid sekretessprövningar kan vi om det behövs ställa vissa frågor för att kunna bedöma om vi kan lämna ut handlingen, då kan vi behöva fråga vem du är.

Tänk på att de mejl och brev du skickar in till Region Gävleborg blir allmänna handlingar.