Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR), har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen av personuppgifter. Regionstyrelsen har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Mer om hanteringen av personuppgifter inom Region Gävleborg