Om webbplatsen

Regiongavleborg.se är Region Gävleborgs officiella webbplats. Här finns information om Region Gävleborgs olika verksamheter. Region Gävleborg har verksamheter inom bland annat hälso- och sjukvård, regional utveckling, forskning och kultur.

Region Gävleborg är en politiskt styrd organisation och på webbplatsen finns också information om politiker, regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnder och beredningar.

För råd om vård hänvisar vi till 1177.se/gavleborg.

För dig som har kontakt med Region Gävleborg i din yrkesutövning hänvisar vi till regiongavleborg.se/samverkanswebben

Tillgänglighet

Vår webbplats ska vara tillgänglig för alla, det är en viktig princip för oss. Vi försöker att skriva kortfattat och enkelt, strukturera informationen på ett tydligt sätt och undvika tekniska lösningar som försvårar för dig. 

Vi följer webbriktlinjer för offentlig sektor och arbetar löpande med förbättringar gällande tillgänglighet.

Tillgänglighetsredogörelse för regiongavleborg.se