Om oss

Avdelningen Kultur Gävleborg arbetar med kultur i hela regionen. Inom verksamheten finns strateger, verksamhetsutvecklare, producenter och handläggare för film, dans, konst, musik, hemslöjd, crossmedia, litteratur och regional biblioteksverksamhet och Världsarvet Hälsingegårdar.

Kultur Gävleborg driver verksamhetsutveckling inom olika konst- och kulturområden med sakkunskap, överblick och nätverk samt samordnar kultursamverkansmodellens processer i länet.

Vi arbetar med att:

  • Stödja och möjliggöra
  • Samordna, samverka och samarbeta
  • Metodutveckla
  • Tillhandahålla specialistkompetens
  • Fördela projektstöd och bidrag
  • Omvärldsspana och sprida
  • Producera och förmedla produktioner inom musik och dans
  • Arrangera fortbildningar och utvecklingsinsatser
  • Bygga nätverk och skapa mötesplatser

Kultur Gävleborg representeras också i nationella och internationella samarbeten, arbetsgrupper och nätverk.

Läs mer om våra mål och uppdrag i den regionala kulturplanen.