Tornedalingar, kväner och lantalaiset - meänkieli

Aktuellt

Ta del av aktuella nyheter, händelser och projekt i Gävleborgs län.

Kultur Gävleborgs arbete med barns minoritetsspråk inom ramen för projektet Bokstart Gävleborg

De viktiga första åren - Hur vi alla kan stötta barns flerspråkighet (videopresentation med Leena Huss, november 2020)

Poddavsnitt om Kultur Gävleborgs främjande av de nationella minoritetsspråken för barn

Tinne Wennerholm, verksamhetsutvecklare bibliotek, berättar om Kultur Gävleborgs främjande av de nationella minoritetsspråken för barn (24:27 - publicering: juni 2022).

Kultur Gävleborgs språkpaket på meänkieli

Kultur Gävleborg arbetar med att ta fram ett språkpaket till de yngsta barnen.

Kultur Gävleborgs poddavsnitt om Majvor Mäki Sjöberg, tornedalsk författare från Gävleborg

Majvor Mäki Sjöberg berättar om sina rötter, sitt minoritetsspråk (meänkieli) och sitt författarskap (publicering: september 2020).

Tornedalssviten, Skottes Musikteaters tolkning och tonsättning av Majvor Mäki Sjöbergs poesi

Majvor Mäki Sjöberg kommer från Tornedalen och i hennes poesi speglas minnen och erfarenheter därifrån. I Tornedalssviten har Ove Andersson och Mats Jadin komponerat musik till några av Majvors dikter. Stina Zacco Andersson läser. Det är resultatet av ett av de konstnärliga uppdrag kopplade till Sveriges nationella minoriteters kultur och språk som Region Gävleborg lyste ut våren 2021 (publicering: februari 2022).

Skottes Musikteaters delredovisning i en video om tolkning och tonsättning av Majvor Mäki Sjöbergs poesi
(publicering: oktober 2021)

Kultur Gävleborgs poddavsnitt om Skottes Musikteaters uppläsning och tonsättning av Majvor Mäki Sjöbergs dikter
Skottes Musikteater har fört samtal med den tornedalska poeten Majvor Mäki Sjöberg om att läsa och tonsätta de dikter hon skriver. "Tornedalssviten" skapades (37:50 - publicering: juni 2022).

Pia Mariana Raattamaa Viséns konstnärliga uppdrag 2021
Pia Mariana Raattamaa Visén har studerat både skönlitteratur och sakprosa rörande det geografiska området och de samiska och tornedalska kulturerna och språken. Bland annat har hon sökt efter myter och mytiska figurer. Hon har vidareutvecklat, bearbetat och byggt upp ett romanprojekt såväl språkligt som gestaltande. En del av den texten (”Stygn”), nämligen inledningen till romanen, i något bearbetad form, har presenterats för Kultur Gävleborg som sitt bidrag.

Kultur Gävleborgs poddavsnitt om Pia Mariana Raattamaa Visén, författare och språkforskare med tornedalska och samiska rötter
Pia Mariana Raattamaa Visén har studerat både skönlitteratur och sakprosa rörande det geografiska området och de samiska och tornedalska kulturerna och språken. Bland annat har hon sökt efter myter och mytiska figurer. Hon har vidareutvecklat, bearbetat och byggt upp ett romanprojekt såväl språkligt som gestaltande.
I ett pågående forskningsprojekt undersöker hon hur Sveriges nationella minoritetsspråk framställs i bild och skrift i svenskläromedel för gymnasiet (31:01 - publicering: juni 2022).

Cineasternas digitala filmutbud på meänkieli

Sök på "meänkieli” så kommer listor över tillgängliga filmer upp (ett lånekort krävs).

Cineasterna är bibliotekens streamingtjänst. Här kan du strömma sevärd film från hela världen, för länets folkbibliotek och deras låntagare.

Just nu finns ingen känd ideell förening kopplad till tornedalingar, kväner och lantalaiset och/eller meänkieli i Gävleborg.

Är uppgifterna inaktuella eller vill du komplettera med något? Kontakta kultur@regiongavleborg.se.

Kultur Gävleborgs arbete med Sveriges nationella minoriteters musik

Ett av Kultur Gävleborgs årliga mål är att lägga en regional turné kopplad till de nationella minoriteterna.

Tornedalssviten, Skottes Musikteaters tolkning och tonsättning av Majvor Mäki Sjöbergs poesi
Majvor Mäki Sjöberg kommer från Tornedalen och i hennes poesi speglas minnen och erfarenheter därifrån. I Tornedalssviten har Ove Andersson och Mats Jadin komponerat musik till några av Majvors dikter. Stina Zacco Andersson läser. Det är resultatet av ett av de konstnärliga uppdrag kopplade till Sveriges nationella minoriteters kultur och språk som Region Gävleborg lyste ut våren 2021 (publicering: februari 2022).

Skottes Musikteaters delredovisning i en video om tolkning och tonsättning av Majvor Mäki Sjöbergs poesi
(publicering: oktober 2021)

Kultur Gävleborgs poddavsnitt om Skottes Musikteaters uppläsning och tonsättning av Majvor Mäki Sjöbergs dikter
Skottes Musikteater har fört samtal med den tornedalska poeten Majvor Mäki Sjöberg om att läsa och tonsätta de dikter hon skriver. "Tornedalssviten" skapades (37:50 - publicering: juni 2022).

 

Kunskap, forskning och länkar

Här kan du ta del av nationella resurser och länkar.

Är uppgifterna inaktuella eller vill du komplettera med något, kontakta kultur@regiongavleborg.se

Samlad information på Minoritet.se

Kortfilm om tornedalingar från Länsstyrelsen Stockholms och Sametingets grundutbildning om minoritetslagstiftningen

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (fickformat) på meänkieli (pdf)

Din rätt till nationella minoritetsspråk (på svenska)

Din rätt till nationella minoritetsspråk (på meänkieli) - Sinun oikeus kansalishiin vähemistökiehliin

Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset

Tornedalsteatern - Tornionlaakson teatteri

Meänmaan Teatteri