Romer - romani chib

Aktuellt

Ta del av aktuella nyheter, händelser och projekt i Gävleborgs län.

Kultur Gävleborgs arbete med barns minoritetsspråk inom ramen för projektet Bokstart Gävleborg

De viktiga första åren - Hur vi alla kan stötta barns flerspråkighet (videopresentation med Leena Huss, november 2020)

Poddavsnitt om Kultur Gävleborgs främjande av de nationella minoritetsspråken för barn

Tinne Wennerholm, verksamhetsutvecklare bibliotek, berättar om Kultur Gävleborgs främjande av de nationella minoritetsspråken för barn (24:27 - publicering: juni 2022).

Kultur Gävleborgs språkpaket på romani chib

Kultur Gävleborg har tagit fram ett språkpaket på romani chib till de yngsta barnen.

Läxhjälp på Stadsbiblioteket i Gävle

Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan stöttar Gävle kommun romska ungdomar till att träffa förebilder, få hjälp med läxor och stärka de romska barnens identitet och självkänsla.

Stadsbiblioteket i Gävle som romsk läsambassad

I maj 2021 utsåg Kulturrådet Stadsbiblioteket i Gävle till romsk läsambassad.

Länsstyrelsen i Stockholms filmreportage om Study group och romsk läsambassad i Gävle

"Att få vara öppen med sin identitet som rom, läsa romska böcker och kanske väcka en dröm om att själv bli författare."
Abedin Denaj från Gävles romska förening berättar om sitt arbete med Study group. Medverkar gör också Toni och Anabella, deltagare i Study groupen. Gävle stadsbiblioteks chef Erica Embretsen berättar även om bibliotekets arbete som romsk läsambassad (05:18 - publicering: december 2022).

Sandra Englunds konstnärliga uppdrag 2021

Sandra Englund upptäckte för några år sedan att hon tillhör resandefolket. Hon har konstnärligt utforskat identitetsskapande processer relaterat till sin egen släkt och dess fotografiska material.

Kultur Gävleborgs poddavsnitt om Sandra Englunds konstnärliga utforskande av sin dolda resande identitet

Sandra Englund upptäckte för några år sedan att hon tillhör resandefolket. Hon har konstnärligt utforskat identitetsskapande processer relaterat till sin egen släkt och dess fotografiska material. Hon har gestaltat en resandehistoria i berättelsen om en nyfunnen familjebakgrund (25:26 - publicering: juni 2022).

Diskrimineringsbyrån Gävleborgs vandringsutställning Bortom stereotyperna - Röster från romer och resande idag

Utställningen avser att främja förståelse om mångfald och öka medvetenheten om den romska gruppen och deras bidrag till det svenska samhället, med personliga berättelser från unga och vuxna romer i Gävle.

Hälsinglands museums basutställning "Rosa Taikon - konsten och kampen"

Rosa Taikon var en av Sveriges mest framstående silversmeder och en samhällsdebattör i frontlinjen för romers rättigheter. Med konsten som plattform kämpade hon outtröttligt mot
diskriminering och för alla människors lika värde, tillsammans med sin syster Katarina Taikon.

”Rosa Taikon - konsten och kampen”, introduktionsfilm inför utställningsbesök (med undertexter)

”Rosa Taikon, konsten och kampen”, UR-föreläsning (med undertexter)

Kultur Gävleborgs poddavsnitt om Rosa Taikons samling på Hälsinglands museum

I avsnittet medverkar Elin Magnusson, ansvarig för minoritetsfrågor och romskt kulturarv på Hälsinglands museum. Efter Rosa Taikons bortgång år 2017 donerades hennes ateljé till Hälsinglands museum (publicering: september 2020).

Hälsinglands museums föreläsning om romsk historia

I över femhundra år har romska grupper funnits i Sverige. Romsk historia är sedan länge en del av svensk kulturhistoria, men källor som berättar om romers historia är få (2020-09-30).

Hälsinglands museums arbete med Johan Taikons arbetsbok

Bland svenska romer användes ibland s.k. arbetsböcker för att intyga sin arbetsduglighet när nya arbeten söktes. I arbetsboken antecknade arbetsgivaren ett omdöme och en beskrivning av det utförda arbetet.

Hälsinglands museums seminariedag på temat ”Att bevara och förmedla den romska minoritetens historia”

Den 19 november 2019 arrangerade Hälsinglands museum en seminariedag för de som arbetar med romskt kulturarv. För dig som inte hade möjlighet att delta finns nu en rapport med referat från dagen att ladda ned från museets hemsida.

Länsmuseet Gävleborgs vandringsutställning Idag är jag rom

En utställning skapad av en grupp unga romer från Gävles Romska Förening som reflekterar kring sin romska identitet.

Kultur Gävleborgs poddavsnitt om Gävle kommuns arbete med romsk inkludering

I avsnittet medverkar Abedin Denaj ordförande i Gävles Romska Förening och f.d. samhällsvägledare på Gävle kommun som var utvecklingskommun för romsk inkludering till och med sista juni 2020 (publicering: september 2020).

Regionarkivets handlingar kopplade till Helga Fick, en av de första kvinnliga läkarna i Gävle

I Regionarkivet finns arkivhandlingar rörande Helga Fick som 1919 var drivande i att få ”Den svenska folktypsutställningen” till Gävle i syfte att belysa rasbiologi som då ansågs kunna säga något om människors hälsotillstånd och moral, framför allt bland Sveriges nationella minoriteter.

Cineasternas digitala filmutbud på romani chib

Sök på ”romska” så kommer listor över tillgängliga filmer upp (ett lånekort krävs).

Cineasterna är bibliotekens streamingtjänst. Här kan du strömma sevärd film från hela världen, för länets folkbibliotek och deras låntagare.

Gävleborgs Romska Internationella Förening (GRIF)

Är uppgifterna inaktuella eller vill du komplettera med något? Kontakta kultur@regiongavleborg.se

Kultur Gävleborgs arbete med Sveriges nationella minoriteters musik

Ett av Kultur Gävleborgs årliga mål är att lägga en regional turné kopplad till de nationella minoriteterna.

 

Kunskap, forskning och länkar

Här kan du ta del av nationella resurser och länkar.

Är uppgifterna inaktuella eller vill du komplettera med något, kontakta kultur@regiongavleborg.se

Samlad information på Minoritet.se

Kortfilm om romer från Länsstyrelsen Stockholms och Sametingets grundutbildning om minoritetslagstiftningen

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (fickformat) på resande romani (pdf)

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (fickformat) på romani arli (pdf)

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (fickformat) på romani kelderash (pdf)

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (fickformat) på romani lovara (pdf)

Din rätt till nationella minoritetsspråk (på svenska)

Din rätt till nationella minoritetsspråk (på romani arli) – Tlo hako (pravo) ki nacionalikani minioritetno čhib

Din rätt till nationella minoritetsspråk (på romani kalderaš) – Ciro cacipe ka natcionalnio minoritoske šiba

Kunskap är makt (med Bagir Kwiek, Kulturrådets läsambassadör, 2020-10-03)

Minoriteten romer & dess mångfald i språk och kultur (Föreläsning med Jon Pettersson 2018-11-07)