Konst

Region Gävleborg arbetar både med ett statligt och regionalt uppdrag för att utveckla ett levande och hållbart konstliv i Gävleborg.

Solveig Pripp, Cassius

Verksamhetsfältet är brett och omfattar allt från konstnärliga processer och utställningsprojekt som gestaltar sig runt om i länet, tillgängliggörande av kvalitativ konst i våra gemensamma livsmiljöer, ett synliggörande av konsten som samhällsskildrare, till konst som en utgångpunkt för lärande och kritisk reflektion.

För mer information om våra verksamheter inom bildkonstområdet, läs mer under offentlig konst och verksamhetsutveckling inom konst.

Aktuellt