Musik

Kultur Gävleborgs främjande verksamhet och produktion inom musik syftar till att alla invånare och de som vistas i länet ska ha tillgång till professionell musik inom olika genrer. Verksamheten producerar och samordnar turnéläggning och marknadsföring samt subventionerar kostnaderna. Kultur Gävleborg erbjuder musikserier med professionella musiker och stöttar flera musikfestivaler och konserter i Gävleborg. Genom att förmedla produktioner från fria grupper och ta fram produktioner för specifika behov erbjuder Kultur Gävleborg ett brett, flexibelt och decentraliserat utbud till länets arrangörer. Därmed får musikverksamheten en högre grad av angelägenhet för länsinvånarna.

Kultur Gävleborgs främjande verksamhet och produktion inom musik driver två egna ungdomsorkestrar och flera projekt som riktar sig till unga personer för att ge unga möjlighet att utveckla sina musikaliska förmågor. Verksamheten erbjuder också konserter och workshops med professionella musiker till förskola, skola och kulturskola och samarbetar med olika arrangörer i länet.

Kultur Gävleborg erbjuder arrangörsutbildning, mentorskap och publikutveckling.

Kultur Gävleborg samverkar med Gävle Symfoniorkester och verksamheterna kan tillsammans erbjuda länet ett varierat och rikt utbud av hög kvalitet.

Samspelet med länets kommuner och den ideella sektorn är av största vikt.

Tillsammans med Gävle Symfoniorkester arbetar Kultur Gävleborg under kulturplaneperiod 2023-2026 inom musik särskilt för att:

  • stötta skapandet av nytt konstnärligt material inom scenkonst, bland annat genom residensverksamhet, i samarbete med länets professionella kulturskapare utifrån en mångfald av berättelser
  • identifiera utvecklingsbehov hos länets olika scenkonstaktörer
  • fortsätta verka för återkommande scenkonstforum och kompetensutvecklingstillfällen
  • undersöka samarbetet med utbildnings- och forskningsaktörer
  • undersöka möjligheten att stärka infrastrukturen inom övrig scenkonst, bland annat nycirkus
  • främja offentliga samtal om scenkonst
  • fortsätta arbeta med vidgat deltagande, bredd och mångfald samt kompletterande digitala lösningar, bland annat genom samverkan mellan kulturaktörerna och verksamhetsområdena
  • förbättra barns och ungas möjligheter till inflytande, arrangörskap, eget skapande och möten med professionella kulturskapare
  • ingå i interregionala, nationella och internationella sammanhang för professionellt utbyte