Litteratur

Region Gävleborgs verksamhet inom litteratur bidrar till att skapa ett blomstrande litteraturlän.

De regionala insatserna syftar till att samordna, samverka, synliggöra och stärka litteraturen som konstform. Vår verksamhet stödjer och skapar nya litterära arenor i länet som bokmässor och litteraturfestivaler.

Vi initierar också nätverk och fortbildningar för bland annat författare/översättare, bibliotekspersonal och litterära sällskap. Genom satsningar som Shared reading och Månadens författare når vi ut brett till länets invånare med litteratur med hög kvalitet.