Nätverk

Regionala nätverk

Regionala nätverksträffar där tjänstepersoner på Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och länets kommuner diskuterar övergripande frågor som gäller de nationella minoriteterna i länet. Syften med nätverksträffarna är erfarenhetsutbyte, samarbete och gemensamma aktiviteter.

Länsstyrelsen Gävleborg

Region Gävleborg

Bollnäs kommun

Gävle kommun

Hofors kommun

Hudiksvalls kommun

Ljusdals kommun

Nordanstigs kommun

Ockelbo kommun

Ovanåkers kommun

Sandvikens kommun

Söderhamns kommun

Riksteatern Gävleborg och lokala teaterföreningar i de kommuner som ingår i förvaltningsområdet för det finska språket samverkar kring att arrangera professionell finskspråkig scenkonst i länet (föreställningarna textas till både svenska och finska), inom ramen för den så kallade Finska slingan.

Interregionalt nätverk

Nätverk i Mellansverige, en interregional mötesplats för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och samtal om Sveriges nationella minoriteters kultur och nationella minoritetsspråk, tillsammans med följande regioner:

Region Dalarna

Region Gotland

Region Sörmland

Region Uppsala

Region Värmland

Region Västmanland

Region Örebro län

Region Östergötland

Nationella nätverk

Nationellt nätverk för nationella minoritetsfrågor som Kulturrådet samordnar. Syftet med nätverket är erfarenhets- och kunskapsutbyte i nationella minoritetsfrågor.  

Kulturrådets uppdrag och bidrag 

Nationellt nätverk med fokus på nationella minoriteters kultur

Svensk biblioteksförenings expertnätverk för, med och om nationella minoriteter och urfolket Samerna

Sociala medier

Följande LinkedIn-grupp finns: Vi som arbetar med Sveriges nationella minoriteters rättigheter, kultur och minoritetsspråk. Syftet med denna grupp är att vara en digital mötesplats för att bidra till en ökad spridning av information, kunskap och erfarenhetsutbyte kopplade till Sveriges nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk.