Urfolket samer - samiska

Aktuellt

Ta del av aktuella nyheter, händelser och projekt i Gävleborgs län.

Kultur Gävleborgs arbete med barns minoritetsspråk inom ramen för projektet Bokstart Gävleborg

De viktiga första åren - Hur vi alla kan stötta barns flerspråkighet (videopresentation med Leena Huss, november 2020)

Poddavsnitt om Kultur Gävleborgs främjande av de nationella minoritetsspråken för barn

Tinne Wennerholm, verksamhetsutvecklare bibliotek, berättar om Kultur Gävleborgs främjande av de nationella minoritetsspråken för barn (24:27 - publicering: juni 2022).

Kultur Gävleborgs språkpaket på samiska

Kultur Gävleborg arbetar med att ta fram ett språkpaket till de yngsta barnen.

Pia Mariana Raattamaa Viséns konstnärliga uppdrag 2021
Pia Mariana Raattamaa Visén har studerat både skönlitteratur och sakprosa rörande det geografiska området och de samiska och tornedalska kulturerna och språken. Bland annat har hon sökt efter myter och mytiska figurer. Hon har vidareutvecklat, bearbetat och byggt upp ett romanprojekt såväl språkligt som gestaltande. En del av den texten (”Stygn”), nämligen inledningen till romanen, i något bearbetad form, har presenterats för Kultur Gävleborg som sitt bidrag.

Kultur Gävleborgs poddavsnitt om Pia Mariana Raattamaa Visén, författare och språkforskare med tornedalska och samiska rötter

Pia Mariana Raattamaa Visén har studerat både skönlitteratur och sakprosa rörande det geografiska området och de samiska och tornedalska kulturerna och språken. Bland annat har hon sökt efter myter och mytiska figurer. Hon har vidareutvecklat, bearbetat och byggt upp ett romanprojekt såväl språkligt som gestaltande.
I ett pågående forskningsprojekt undersöker hon hur Sveriges nationella minoritetsspråk framställs i bild och skrift i svenskläromedel för gymnasiet (31:01 - publicering: juni 2022).

Cineasternas digitala filmutbud på samiska

Sök på ”samiska” så kommer listor över tillgängliga filmer upp (ett lånekort krävs).

Cineasterna är bibliotekens streamingtjänst. Här kan du strömma sevärd film från hela världen, för länets folkbibliotek och deras låntagare.

Hälsinglands museums digitala utställning om samiska namn och hantverk

En digital utställning med samiska föremål.

Länsmuseet Gävleborgs arbete med urfolket samernas historia

Länsmuseet Gävleborg kartlägger samiska kulturlämningar så att platserna kan bli kända och skyddade.

Kultur Gävleborgs poddavsnitt om Länsmuseet Gävleborgs arbete med urfolket samernas historia

Maria Björck, avdelningschef/arkeolog på Länsmuseet Gävleborg, berättar om Länsmuseet Gävleborgs kartläggning av samiska kulturlämningar så att platserna kan bli kända och skyddade (publicering: september 2020).

Film om arkeologisk undersökning av sockenlappbostället utanför Järvsö

Länsmuseet Gävleborg, Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum och Stene byaförening har gjort en arkeologisk undersökning av ett sockenlappboställe utanför Järvsö i Hälsingland finansierat av Länsstyrelsen Gävleborg (2017).

Ett sockenlappboställe i Hälsingland (digital visning)

Maria Björck, chef för kulturmiljö och arkeologi på Länsmuseet Gävleborg, berättar om en arkeologiskt utgrävd husgrund utanför Järvsö, som vid första anblick såg ut som ett vanligt torp i skogen. Men fynden ger en annan bild... (2020)

Sockenlappbostället i Järvsö (föreläsning)

Maria Björck, chef för kulturmiljö och arkeologi på Länsmuseet Gävleborg, berättar om statens försök att fördriva samerna till Lappland och fjällområdena. Detta protesterade samerna emot, men även bönderna som hade olika utbyten med samerna. Maria Björck berättar om en arkeologisk undersökning av ett så kallat sockenlappboställe och visar på fynd från platsen.

Spår efter samer men även förhistorisk kolning- Arkeologisk undersökning - rapport 2022 (pdf)

Lappens: ett så kallat sockenlappboställe från 1800-talet - Arkeologisk undersökning - rapport 2021 (pdf)

Lappatäkten - ett sockenlappboställe i Järvsö - Arkeologisk undersökning - rapport 2020 (pdf)

Samiska kulturmiljöer i Gävleborgs län - rapport 2017 (pdf)

Regionarkivets handlingar kopplade till Helga Fick, en av de första kvinnliga läkarna i Gävle

I Regionarkivet finns arkivhandlingar rörande Helga Fick som 1919 var drivande i att få ”Den svenska folktypsutställningen” till Gävle i syfte att belysa rasbiologi som då ansågs kunna säga något om människors hälsotillstånd och moral, framför allt bland Sveriges nationella minoriteter.

Just nu finns ingen känd ideell förening kopplad till urfolket samer och/eller samiska i Gävleborg.

Är uppgifterna inaktuella eller vill du komplettera med något? Kontakta kultur@regiongavleborg.se.

Kultur Gävleborgs arbete med Sveriges nationella minoriteters musik

Ett av Kultur Gävleborgs årliga mål är att lägga en regional turné kopplad till de nationella minoriteterna.

 

Kunskap, forskning och länkar

Här kan du ta del av nationella resurser och länkar.

Är uppgifterna inaktuella eller vill du komplettera med något, kontakta kultur@regiongavleborg.se

Samer 

Sametinget

Amnesty Sápmi

Samlad information på Minoritet.se

Kortfilm om samer från Länsstyrelsen Stockholms och Sametingets grundutbildning om minoritetslagstiftningen

Din rätt till nationella minoritetsspråk (på svenska)

Din rätt till nationella minoritetsspråk (på nordsamiska) - Du riekti našuvnnalaš unnitlogugielaide

Din rätt till nationella minoritetsspråk (på pitesamiska) - Duv räkkta rijkalatj unneplågogiellaj

Din rätt till nationella minoritetsspråk (på sydsamiska) - Duv räkkta rijkalatj unneplågogiellaj

Várdduo - Centrum för samisk forskning

Kunskapsnätverket för samisk hälsas e-utbildning i samisk kulturförståelse