Världsarvet Hälsingegårdar

Kultur Gävleborg har ett särskilt uppdrag inom Världsarvet Hälsingegårdar att bedriva strategiskt arbete kopplat till kommunikation, information och hållbar utveckling i enlighet med Unescos regelverk och Riksantikvarieämbetets nationella strategi för världsarvsarbete.

Detta uppdrag sker genom samverkan med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer och innebär omvärldsbevakning och nätverkande.

En viktig uppgift i detta uppdrag handlar om att bidra till framtagande av Världsarvet Hälsingegårdars förvaltningsplan och arbeta utifrån den, särskilt inom åtgärderna ”Kunskapsutveckling”, ”Publikt arbete” samt ”Delaktighet och samverkan”.

Region Gävleborg ingår i Världsarvsrådet som Länsstyrelsen Gävleborg samordnar, med ansvar för den övergripande förvaltningen av Världsarvet Hälsingegårdarna.

Om Världsarvet Hälsingegårdar

Det officiella namnet på Världsarvet Hälsingegårdar är ”Decorated Farmhouses of Hälsingland”. Världsarvet består av sju utvalda Hälsingegårdar vilka utsågs 2012 genom beslut av FN-organet Unesco. Det fokuserar på det som verkligen är unikt med gårdarna - att hälsingarna byggde fler och större rum för fester än bönder i resten av världen samt att det finns fler dekorerade interiörer i bondemiljö bevarade i Hälsingland än någon annanstans.

Region Gävleborg är en av flera aktörer som ansvarar för att förvalta och utveckla arbetet med världsarvet. Världsarvsförklaringen är resultatet av ett målinriktat arbete i bred samverkan som pågått under många år. 

De sju världsarvsgårdarna

De sju utpekade världsarvsgårdarna kan ses som representanter för alla hälsingegårdar. Vanliga bönder byggde gårdarna där rum, ibland hela hus, uppfördes och dekorerades i en varierad men alldeles egen utvecklad folkkonst. Rum och gårdar byggda för att användas enbart till fest.

Världsarvskommitténs motivering
De stora, imponerande Hälsingegårdarna med de rikt utsmyckade rummen för fest reflekterar en enastående kombination av timmerbyggande och folkkonsttradition, det välstånd och den sociala statusen hos de oberoende bönder som byggde dem och utgör höjdpunkten i en lång tradition i Hälsingland.

Mer information

Världsarvet Hälsingegårdar

Världsarvsgården Bortom Åa i virtuell miljö

Kontakt