Kultur och hälsa

Kultur och hälsa är ett vitt begrepp som rymmer allt från analys av kulturella hälsoeffekter och upplevelser eller sysselsättningar med kulturen i fokus. Begreppet innefattar också regelrätta behandlingsmetoder som utgår från kultur för särskilda patientgrupper.

Kultur triggar oss emotionellt, motoriskt, kognitivt och socialt, i en vid bemärkelse är kultur en slags mötesplats där kommunikation, analys, begreppsbildning, identitetsskapande, social gemenskap, känslomässig utlevelse och välbefinnande samspelar.

Begreppet "Kultur och hälsa" kan ses som ett raster där effekterna av att få uppleva eller sysselsätta sig med kultur synliggörs - oavsett om det är från en professionell scen eller genom en nyfiken ideellt aktivs ögon, i offentlig verksamhet eller i din favoritfåtölj hemma.

Begreppet brukar delas upp i följande fyra delar:

  • Kultur som hälsoförebyggande
  • Kultur i vård- och omsorgsmiljö
  • Kulturterapi
  • Kulturunderstödd rehabilitering

Hälsoeffekter och mervärden

Kultur och hälsa skapar mervärden i gestaltning av vård- och omsorgsmiljöer och meningsskapande aktiviteter inom vård- och omsorgsverksamhet. Bland de hälsoeffekter som kultur bidrar till kan välbefinnande, självförtroende, mental ro, självreflektion och kognitiv förmåga räknas in.

Det produceras forskning såväl nationellt som internationellt och resultaten är mycket tydliga.

Konst och kultur kan hjälpa oss:

  • Att behålla hälsa, underlätta tillfrisknande och stötta oss att leva bättre och längre liv
  • Att möta stora utmaningar inom vård och omsorg, åldrande, kronisk sjukdom, ensamhet och psykisk ohälsa
  • Att spara pengar inom vård och omsorg

Välkommen att läsa mer om hur Region Gävleborg arbetar med kultur och hälsa!

Tips, stöd och rådgivning

Vill du veta mer om begreppet "Kultur- och hälsa", samtida forskningsresultat och goda projektexempel i vårt län? Kanske vill du själv driva ett projekt inom området?

Kontakta kultur@regiongavleborg.se för mer information.