Region Gävleborgs kulturella minoritetsarbete

Förutom genom omvärldsbevakning och kunskapsspridning arbetar Region Gävleborg på olika sätt med Sveriges nationella minoriteters kultur och nationella minoritetsspråk. Här kan du läsa en sammanställning om aktuellt minoritetsarbete per verksamhet.

Kultur Gävleborg

Regionarkivet