EGS, Look close and you will see far

Om oss

Region Gävleborgs ambition är att möjliggöra, erbjuda och tillgängliggöra kvalitativ konst för alla i våra gemensamma miljöer och i vår vardag, samt att genom konsten både höja och vidga kunskapen om konstens potential.

Men också att synliggöra och stimulera ett konstliv som rymmer många delar. Allt från ett starkt föreningsliv och konstnärsdrivna verksamheter till starka och relevanta institutioner för konst. Målsättningen är att Gävleborg ska vara en bra region för alla som tar del av, arbetar med och engagerar sig inom konstområdet.

Genom konstpedagogik, vandringsutställningar, fortbildningar och andra samarbetsprojekt länkar verksamhetsutveckling inom konst samman med den offentliga konstsamlingsverksamheten inom Region Gävleborg. Vilket sker i form av förankringsarbete kring konst, utställningsteknik och konstnärliga processer samt stöd till länets arrangörsled och professionella kulturskapare för att nämna några.

Kultur Gävleborgs arbete med konst är uppdelad i två verksamheter: Offentlig konst och verksamhetsutveckling inom konst, läs mer under respektive sida.