Biblioteksutveckling

Biblioteksutveckling Gävleborg har i uppdrag att arbeta strategiskt för att alla i länet ska ha en jämlik tillgång till litteratur, information och biblioteksservice samt få stöd i formellt, såväl som informellt lärande. Det gör vi genom att främja verksamhetsutveckling och samarbete i länets folkbiblioteksverksamheter.

Gåvoböcker, bokomslag

Vi initierar och driver projekt, bedriver omvärldsbevakning och bidrar med kompetenshöjande insatser för att därigenom stärka bibliotekens roll som en kraft för demokrati, delaktighet och mångfald. Vi har också ett litteratur- och läsfrämjande uppdrag. Den Regionala biblioteksverksamheten omfattas av Bibliotekslag (2013:801).

Biblioteksutveckling Gävleborg arbetar under planperioden 2023-2026 särskilt för att stärka bibliotek som arena och aktör:

  • för stärkt demokrati
  • i det digitaliserade samhället
  • i ett kontinuerligt lärande
  • för litteraturens ställning, stärkt språkutveckling och ökad lust till läsning
  • för miljömässig hållbarhet 

Regional biblioteksplan Gävleborg 2023-2026 (pdf)

Regional biblioteksplan Gävleborg 2023-2026 – Slutversion (docx)

Biblioteksutveckling samarbetar med Kultur Gävleborgs verksamhetsutvecklare inom litteraturområdet.