Biblioteksutveckling

Region Gävleborg arbetar med biblioteksutveckling för att alla som bor i länet ska ha jämlik tillgång till litteratur, information, biblioteksservice och stöd att lära sig.

Det gör vi genom att driva projekt som utvecklar verksamheten på länets folkbibliotek, hålla koll på utvecklingen i biblioteksfrågor och bidra med kompetenshöjande insatser. På så sätt bidrar vi till att stärka bibliotekens roll som en kraft för demokrati, delaktighet och mångfald.