Kunskap, forskning och länkar

Nationella minoriteter och minoritetsspråk handlar både om särskilda rättigheter och särskilda kulturer. Här finns ett litet urval av relevanta hemsidor samt pågående forskning och utvecklingsarbete.

Är uppgifterna inaktuella eller vill du komplettera med något, kontakta kultur@regiongavleborg.se.

Information om en specifik nationell minoritet eller ett specifikt nationellt minoritetsspråk finns under respektive rubrik.

Övergripande

Kulturrådets arbete med nationella minoriteters kultur (videopresentation med Lina Puranen, f.d. medlem i Kulturrådets referensgrupp för nationella minoriteter, 2019-12-11)

Historisk bakgrund, lagar och skydd (videopresentation med Lennart Rohdin, minoritetssakkunnig, 2019-12-11)

Kultur Gävleborgs specialframtagna poddavsnitt om Kulturting Gävleborg 2019 på tema de nationella minoriteternas kultur och språk (med Lennart Rohdin, expert inom nationella minoriteter och tidigare utredare för regeringen, Kristian Borg, journalist och redaktör för Finnjävlarpodden samt de fyra moderatorer som ledde seminarier med nationella experter, regionala kulturskapare och kulturaktörer) (publicering: maj 2020)

Mångfalden som alltid var Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk (videopresentation med Lennart Rohdin, minoritetssakkunnig, 2017-11-01)

Poddavsnitt om barnkonventionens artikel 30 - Rättigheter, minoriteter och urfolk (Barnrättsnack nr 43, 2020-11-30)

 

Verksamhetsområden

Kungliga bibliotekets satsning på de nationella minoriteternas bibliotek

Institutet för språk och folkminnen

Resurs­bib­li­o­tek

Jakten på språket, UR-dokumentärserie om de svenska nationella minoritetsspråkens historia

Plattformen Digitekets kurs om bibliotekens roll utifrån den svenska minoritetslagstiftningen

De nationella minoriteterna och biblioteken: Judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer. Lagar, konventioner och minoritetspolitik (2020)

Bibliotekens arbete med nationella minoriteter (videopresentation med Elisabet Rundqvist, handläggare Nationell bibliotekssamverkan, Kungliga biblioteket, 2019-12-11)

Hur stärker vi bibliotekensarbete med de nationella minoriteterna? Malung-Sälens biblioteks Pecha Kucha presentation (2020)

Biblioteken och de nationella minoritetsspråken - En lägesbeskrivning (2018)

Många sätt att vara människor på - Folkbibliotek och nationella minoriteter (2018)

Kunskapspaket Bokstart: Att främja nationella minoritetsspråk 

De viktiga första åren - Hur vi alla kan stötta barns flerspråkighet (videopresentation med Leena Huss, november 2020)

Att arbeta med nationella minoriteter på biblioteket - Ett kompetenskit från Regionbiblioteket Stockholm (pdf)

Kulturrådets utgivning och spridning av litteratur på minoritetsspråken

Bläddra, e-böcker på Sveri­ges natio­nel­la mino­ri­tets­språk

Läslust på de nationella minoritetsspråken – Tips på bra böcker på samiska, romska, jiddisch, meänkieli och finska (video med Cecila Brisander, Kulturrådet) (2021)

Randiga sagor - Sveriges radios tvåspråkiga berättelser för barn från 3 år och uppåt

Svensk biblioteksförenings expertnätverk för, med och om nationella minoriteter och urfolket Samerna

Upplands Väsby biblioteks projekt Vi syns och vi finns - Nationella minoriteter på Upplands Väsby bibliotek

Språklek med film – Svenska Filminstitutets material