Tillgänglighet

De kulturpolitiska målen beskriver tydligt att kulturlivet ska vara till för alla. En viktig målsättning är att kulturlivet ska bli mer tillgängligt för personer med funktionsvariation.

Det ska vara möjligt att på lika villkor kunna välja att utöva, uppleva och ta del av konst och kultur. Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor med funktionsvariationer. Detta innefattar lokalers fysiska beskaffenhet, tillgången till information och ett bra bemötande.

Kultur Gävleborg arbetar aktivt för att stärka möjligheterna för ett vidgat deltagande i hela regionen genom bland annat fortbildningar, arrangörsutveckling och fördelning av stöd och bidrag. 

Besöksadress och lokaler

Silvanum
Kungsbäcksvägen 32
802 67 Gävle

På Silvanum finns:

  • avgiftsbelagd parkeringsplats
  • avgiftsbelagd handikapparkering i anslutning till entrén
  • ramp
  • automatisk dörröppning
  • hiss
  • hörselslinga
  • RWC-toalett

Obs: dörrarna är låsta. Ta telefonkontakt.

Mer information

Kontaktperson för frågor om tillgänglighet är Margareta Jonsson, margareta.e.jonsson@regiongavleborg.se, 026-15 83 30, 070-202 93 96

Läs mer om Kultur Gävleborg Region Gävleborgs arbete med likabehandling

Läs mer om Kulturrådets arbete med Tillgängligt kulturliv